JB-NGT60T / JB-NGT105T

产品特性


后拉型,适配崇粲:NGT-60T/105T筒夹
回转精度≤0.003mm
重复夹持精度≤0.015mm
最高使用转速:6000rpm/min

产品运用

运用范例
产品参数

产品型号 产品参数
A B C D E F G H
NGT-60T 48 42 4-32 59 30° 6 12 32
NGT-105T 89 81 15-72 104 30° 6 12 42
NGT-145T 135 127 25-120 145.7 16° 6 12 47
产品型号 适配产品
NGT-60T 32型主轴 JB-NGT60T被动夹头
NGT-105T 72型主轴 JB-NGT105T被动夹头
NGT-145T 120型主轴  

★ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
★ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!
获得最新的信息